Beschreibung: vietnam-iwnnVietnamesisch Vietnamese

 

Pha Ty Khng C G Lạ / Mặt trận miền ty vẫn yn tĩnh Im Westen nichts Neues All Quiet on the Western Front (1928/29)
Đường Về Der Weg zurck The Road Back (1930/31)
Ba người bạn /
Chiến hữu Drei Kameraden Three Comrades (1936/37)
Bản Du Ca Cuối Cng Liebe Deinen Nchsten Flotsam (1939/41)
Khải hon mn / Tnh yu bn vực thẳm Arc de Triomphe Arch of Triomphe (1945)
Lửa Yu Thương Lửa Ngục T Der Funke Leben Spark of Life (1952)
Một Thời Để Yu V Một Thời Để Chết Zeit zu leben und Zeit zu sterben A Time to Love and a Time to Die (1954)
Đi tưởng niệm đen của bầy diều hu gy cnh
/ Bia mộ đen Der schwarze Obelisk The Black Obelisk (1956)
Đm Lisbon Die Nacht von Lissabon The Night in Lisbon (1961/62)
Bng tốicuối đường Schatten im Paradies Shadows in Paradise (1971)
 

 

Pha Ty Khng C G Lạ / Mặt trận miền ty vẫn yn tĩnh / Ma thu cuối cng
Im Westen nichts Neues All Quiet on the Western Front (1928/29)

 

 • Phia Tay khong co gi la. Tr.: Le Huy. Hanoi: Van hoa, 1962.

Pha Ty khng c g lạ - Eric Maria Remarque

 • Mua thu cuoi cung. Tr.: Truong Dinh Thuy, Tran Tuan Kiet. Saigon: Gui Bon Phu'ong, 1968, 358 pp.

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1060808.jpg

 • Mat tran min Tay van yen tnh. Tr.: Pham-Arong-Khoi. Saigon: La boi, 1969, 276 pp. (IWNN-Bib)

http://i1184.photobucket.com/albums/z333/Aikidoka100/L1070085.jpg

 • Mat tran min Tay van yen tnh. Tr.: Tam Nguyen. Saigon: Kinh Thi, 1973, 388 pp. (LAPL)

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1060806.jpg

 • Mat tran min Tay van yen tnh. Tr.: Tam Nguyen. Glendale, CA: Dai Nam, 1993, 388 pp. (CAT)

 

 • Phia Tay khong co gi la. Tr.: Le Huy. Hanoi: Van hoc, 1996, 344 pp.

Cover of book Pha Ty khng c g lạ

 • Mat tran min Tay van yen tnh. Tr.: Hue Phi, Bich Hue. Hanoi: Van hoc, 2000.

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1060804.jpg

 • Phia Tay khong co gi la. Tr.: Le Huy. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 2001, 109 pp. (R-A)

 • Phia Tay khong co gi la. Tr.: Le Huy. Hanoi: Van hoc, 2002, 307 pp. (Libraries Australia)

http://www.hellobooks.vn/Images/Product/9880f205-0bc5-4ede-8d54-cd72043dfcb2.jpg

 • Phia Tay khong co gi la. Tr.: Vu Huong Giang . Hanoi: Van hoa Dong A, 2017, 267 pp. (9786049547034)

Pha Ty Khng C G Lạ


 

Đường Về
Der Weg zurck The Road Back
(1930/31)

 

 

 • Duong Ve. Tr. : Vu Huong Giang. Hanoi: Van hoa Dong A, 2017, 328 pp. (9786049546952)

Đường Về | Erich Maria Remarque

 

 

Ba người bạn
Drei Kameraden Three Comrades
(1936/37)

 

 • Chien huu. Tr.: Tam Nguyen. Saigon: Kinh Thi, 1972, 2 Vols.: 715 pp. (LAPL)

Chiến Hữu

 • Ba nguoi ban. Tr.: Vu Huong Giang. Hanoi: Van hoc, 1988, 2 vols., 612 pp.

 photo L1060835.jpg

 • Chien huu. Tr.: Tam Nguyen. Los Alamitos, CA: Xuan Thu, 1990, 2 Vols. : 715 pp. (Libraries Australia)

 

 • Ba nguoi ban. Tr.: Vu Huong Giang. Hanoi: Van hoc, 2001, 578 pp. (DB)

http://www.hellobooks.vn/Images/Product/e17f98d7-ad29-4b03-a08a-29adc71457fa.jpg

 • Ba nguoi ban. Tr.: Vu Huong Giang. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 2001, 612 pp. (R-A)

 • Ba nguoi ban. Tr.: Vu Huong Giang. Hanoi: Van hoa Dong A, 2016, 532 pp. (9786046995579)

http://www.sachkhaitam.com/Data/Sites/1/Product/7223/bia_1_-_ba_nguoi_ban_-_web.jpg

 

Bản Du Ca Cuối Cng
Liebe Deinen Nchsten Flotsam
(1939/41)

 

 • Ban du ca cuoi cung cua loai nguoi khong con dat song. Tr.: Vu Kim Thu. Saigon: Dat Song, 1973.

 photo L1060830.jpg

 • Ban du ca cuoi cung cua loai nguoi khong con dat song. Tr.: Vu Kim Thu. Ho Chi Minh-City: Van Hoc, 1989, 409 pp.

Bản du ca cuối cng của loi người khng cn đất sống

 • Ban du ca cuoi cung. Tr.: Vu Kim Thu. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 1997, 479 pp. (dbi-link)

 photo L1060828.jpg

 • Ban du ca cuoi cung. Tr.: Vu Kim Thu. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 2000, 397 pp. (R-A)

 • Ban du ca cuoi cung. Tr.: Vu Kim Thu. Hanoi: Van hoa Dong A, 2017, 340 pp. (9786049546907)

Bản Du Ca Cuối Cng

 • Ban du ca cuoi cung. Tr.: Vu Kim Thu. Hanoi: Van hoa Dong A, 2022, 340 pp.

Bản Du Ca Cuối Cng

 

 

Khải hon mn / Tnh yu bn vực thẳm
Arc de Triomphe Arch of Triomphe
(1945)

 

 • Tinh yeu ben vuc tham. Tr.: Huynh Phan Anh. Saigon: Ngay Moi, 1973.

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1060846.jpg

 • Khai hoan mon. Tr.: Cao Xuan Hao. Ho Chi Minh-City.: Tong hop Gau Giang, 1988, 2 vols.

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1060840.jpg

 • Tinh yeu ben vuc tham. Tr.: Huynh Phan Anh. Ho Chi Minh-City: Tre, 1998, 649 pp. (Libraries Australia)

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1060844.jpg

 • Khai hoan mon. Tr.: Huynh Phan Anh. Hanoi: Dong Nai, 1999.

 

 • Khai hoan mon. Tr.: Cao Xuan Hao. Hanoi: Van hoc, 2001, 671 pp. (DB)

erich maria remarque photo: Khai hoan mon Picture058Copy.jpg

 • Khai hoan mon. Tr.: Cao Xuan Hao. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 2001, 766 pp. (R-A)

 • Tinh yeu ben vuc tham. Tr.: Huynh Phan Anh. Ho Chi Minh-City: Tre, 2001, 649 pp. (Norbok)

 

 • Khai hoan mon. Tr. : Cao Xuan Hao. Hanoi : Hoi Nha van, 2011, 694 pp. (9786045301852)

http://www.sachkhaitam.com/Data/Sites/1/Product/1194/khai-hoan-mon.jpg

 • Khai hoan mon. Tr.: Cao Xuan Hao. Hanoi: Hoi Nha van, 2012, 540 pp.

http://www.sachkhaitam.com/Data/Sites/1/Product/1194/khai-hoan-mon.jpg

 • Khai hoan mon. Tr.: Cao Xuan Hao. Hanoi: Thoi Dai, 2012.

 

 • Khai hoan mon. Tr.: Cao Xuan Hao. Hanoi: Van hoa Dong A, 2016, 632 pp. (9786046995555)

http://www.sachkhaitam.com/Data/Sites/1/Product/7318/bia_1_-_khai_hoan_mon_-_web.jpg

 

 

Lửa Yu Thương Lửa Ngục T

Der Funke Leben Spark of Life (1952)

 

 • Lua thuong yeu, lua nguc tu. Tr.: Vu Kim Thu. Fort Smith, AK: Song moi, 1970, 465 pp. (Libraries Australia)

 

 • Lua thuong yeu, lua nguc tu. Tr.: Vu Kim Thu. Saigon : Phu Sa, 1973.

http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/luayeuthuong.jpg

 • Lua thuong yeu, lua nguc tu. Tr.: Vu Kim Thu. S.l. , 1975.

 photo L1060832.jpg

 • Lua thuong yeu, lua nguc tu. Tr.: Vu Kim Thu. Hanoi: Van hoa Dong A, 2017, 448 pp. (9786049546969)

Lửa Thương Yu, Lửa Ngục T

 

Một Thời Để Yu V Một Thời Để Chết
Zeit zu leben und Zeit zu sterben A Time to Love and a Time to Die
(1954)

 

 • Mot thoi de yeu va mot thoi de chet. Tr.: Co Lieu. Saigon: An Tiem, 1969. (worldcat)

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1070432.jpg

 • Thoi gian d song, va thoi gian de chet. Tr.: Le Phat. Fort Lauderdale, FL: Song moi, 1970 (Chicago PL)

http://i891.photobucket.com/albums/ac113/Aikidoka2/L1060814.jpg

 • Mot thoi de yeu va mot thoi de chet. Tr.: Co Lieu. Saigon: An Tiem, 1970.

http://i737.photobucket.com/albums/xx18/chuthoongsachxua/Image068.jpg

 • Mot thoi de yeu va mot thoi de chet. Tr.: Co Lieu. Fort Smith, AK: Song moi, 1970, 426 pp. (Phoenix PL)

 

 • Mot thoi de yeu va mot thoi de chet. Tr.: Co Lieu. Saigon: An Tiem, 1972.

http://i1184.photobucket.com/albums/z333/Aikidoka100/L1070084-3.jpg

 • Mot thoi de yeu va mot thoi de chet. Tr.: Co Lieu. Saigon: An Tiem, 1973.
 • Fort Smith, AK: Song moi, 1980 (LAPL)

 

 • Thoi gian d song, va thoi gian de chet. Tr.: Le Phat. Hanoi: Van Hoc, 1985, 466 pp. (Mirlyn)

 photo L1060815.jpg

 • Thoi gian d song, va thoi gian de chet. Tr.: Le Phat. Hanoi: Van Hoc, 1986, 466 pp.

 

 • Mot thoi de yeu va mot thoi de chet. Tr.: Co Lieu. Hanoi: Van Hoc, 2000.

http://isach.info/images/story/cover/mot_thoi_de_yeu_va_mot_thoi_de_chet__erich_maria_remarque.jpg

 • Thoi gian d song, va thoi gian de chet. Tr.: Dinh Quang Nha. Hanoi: Nah xuat ban van hoc, 2000, 574 pp. (DB)

 

 • Thoi gian d song, va thoi gian de chet. Tr.: Le Phat. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 2001, 574 pp. (R-A)

 • Thoi gian d song, va thoi gian de chet. Tr.: Le Phat. Hanoi: Van hoa Dong A, 2017, 488 pp. (9786049547072)

Thời Gian Để Sống V Thời Gian Để Chết

 

 

Đi tưởng niệm đen của bầy diều hu gy cnh / Bia mộ đen
Der schwarze Obelisk The Black Obelisk
(1956)

 

 • Dai tuong niem then cua bay dieu hau gay canh. Tr.: Vu Kim Thu. Saigon: Dat Song, 1973, 446 pp. (Libraries Australia)

http://i681.photobucket.com/albums/vv173/joankim3/Thu%20muc/661.jpg

 • Bia mo den. Tr.: Tam Nguyen. Saigon: Kinh thi, 1973.

 photo L1060822.jpg

 • Bia mo den. Tr.: Tam Nguyen. Glendale, CA: Dai Nam, 1983, 615 pp. (Texas Lib Cat)

 

 • Bia mo den va bay dieu hau gay canh. Tr.: Kim Thu. Hanoi: Tong hop hau giang, 1990.

http://diendan.vnthuquan.net/download.axd?file=0;825703&where=msg

 • Dai tuong niem then cua bay dieu hau gay canh. Tr.: Vu Kim Thu. S.L. [USA]: n.d., 446 pp. (LAPL)

 

 • Bia mo den va bay dieu hau gay canh. Tr.: Vu Kim Thu. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 2001, 447 pp. (R-A)

 • Bia mo den. Tr.: Vu Kim Thu. Hanoi: Van hoc, 2002, 411 pp. (DB)

 photo L1060818.jpg

 • Dai tuong niem then cua bay dieu hau gay canh. Tr.: Vu Kim Tu. Hanoi: Van hoc, 2003, 384 pp. (Libraries Australia)

 photo L1060819.jpg

 • Bia mo den. Tr.: Vu Kim Thu. Hanoi: Van hoa Dong A, 2017, 376 pp. (9786049546914)

https://vcdn.tikicdn.com/cache/415x415/media/catalog/product/b/i/bia-mo-den-1.u5168.d20170630.t050350.464051.jpg

 

 

Đm Lisbon
Die Nacht von Lissabon The Night in Lisbon
(1961/62)

 

 • Bong toi a cuoi duong. Tr.: Von Dinh Lan. Saigon: Thu Uyen, 1974.

 

 • Dem Lisbon. Tr.: Le Khanh, Nguyen Huan. Hanoi: Tong hop phu khanh, 1988, 356 pp.

 • Dem Lisbon. Tr.: Le Khanh, Nguyen Huan. Hanoi: Van Hoc, 2001, 349 pp. (SBB)

http://www.hellobooks.vn/Images/Product/563ce5e0-8a8b-4fc5-abd3-c6ddd0fb8ac0.jpg

 • Dem Lisbon. Tr.: Le Khanh, Nguyen Huan. Hanoi: Van hoa Dong A, 2017, 328 pp. (9786049546938)

https://vcdn.tikicdn.com/cache/w1200/media/catalog/product/d/e/dem-lisbon-1.u5168.d20170630.t050702.368334.jpg

 

 

Bng tốicuối đường
Schatten im Paradies Shadows in Paradise
(1971)

 

 • Bong toi thien duong. Tr.: Vo Dinh Lan. [Saigon]: Thu Uyen, 1974.

 photo L1060825.jpg

 • Bong toi thien duong. Tr.: To Hoang. Ho Chi Minh-City: Van nghe, 1990, 485 pp. (Libraries Australia)

 photo L1060834.jpg

 • Bong toi thien duong. Tr.: To Hoang. Hanoi: Van Hoc, 2002, 451 pp. (DB)

 photo L1060833.jpg

 • Bong toi thien duong. Tr.: To Hoang. Hanoi: Van hoa Dong A, 2016, 404 pp. (9786046996606)

http://www.sachkhaitam.com/Data/Sites/1/Product/7248/bia_1_-_bong_toi_thien_duong_-_web.jpg

 

Werke Works

Sprachen Languages

Quellen Resources