Azerbaidschanisch – Azerbaijani

 

 

 

Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur – Im Westen nichts Neues – All Quiet on the Western Front (1928/29)

Üç yoldaş – Drei Kameraden – Three Comrades (1936/38)

Zəfər Tağı – Arc de Triomphe – Arch of Triumph (1945)

Lissabon gecəsi – Die Nacht von Lissabon – The Night in Lisbon (1961/62)

 

 

 

 

Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur
Im Westen nichts Neues – All Quiet on the Western Front
(1928/29)

 

  • Qərb cəbhəsində təbəddülat yoxdur. Tr. İ. Nəfisi. Baku: Azernesr, 1930, 260 pp.

 

  • Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur. Tr. P. Məmmədova. Baku: Qanun, 2012, 224 pp.

547746_10150835508598175_1753490652_n

  • Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur. Tr. P. Məmmədova. Baku: Qanun, 2015, 224 pp. (9789952360547)

Remark Qerb Cebhe+

 

 

Üç yoldaş
Drei Kameraden – Three Comrades
(1936/38)

 

üç yoldaş

 

 

Zəfər Tağı
Arc de Triomphe – Arch of Triumph
(1945)

 

  • Zäfär tagy. Tr.: Valeh Hadchyjev. Baku: Jazychi, 1986, 432 pp. (Mirlyn)

 

  • Zəfər tağı. Tr. V. Hacıyev. Baku: Qanun, 2014, 560 pp. (9789952269093)

  • Seçilmiş əsərləri. Zəfər tağı. Lissabon gecəsi. Tr. V. Hacıyev, Ç. Qurbanlı. Baku: Şərq-Qərb, 2009, 669 pp. (mit/with Die Nacht von Lissabon)

Erix Mariya Remark. Seçilmiş əsərləri

 

 

Lissabon gecəsi
Die Nacht von Lissabon – The Night in Lisbon
(1961/62)

 

  • Seçilmiş əsərləri. Zəfər tağı. Lissabon gecəsi. Tr. V. Hacıyev, Ç. Qurbanlı. Baku: Şərq-Qərb, 2009, 669 pp. (mit/with Arc de Triomphe)

Erix Mariya Remark. Seçilmiş əsərləri

 

Werke – Works

Sprachen – Languages

Quellen – Resources